Erot on-page- ja off-page-hakukoneoptimoinnin välillä

Hakukoneoptimointi eli SEO voidaan jaotella karkeasti kahteen eri osa-alueeseen: on-page-optimointiin sekä off-page-optimointiin. Kumpaakaan ei menestyksekästä SEO-strategiaa hiottaessa voida jättää huomioimatta, mutta niiden välinen ero on hyvä tuntea.

On-page-optimonnilla tarkoitetaan tiivistetysti niitä tekijöitä, joiden mukaan voit parantaa hakukonenäkvyvyyttä sivujasi muokkaamalla – sivujen koodi, sisältö, yms.

Off-page-optimointi puolestaan on sellaista toimintaa, joilla sivuston rankingia pyritään parantamaan ulkopuolisilla tekijöillä, etupäässä linkityksillä.

Käymme lyhyesti läpi kummankin osa-alueen sisältöä. Riippuu osaamistasostasi, paljonko SEO-toimenpiteitä voit sivustollesi tehdä. Varsinkin yritysten on hyvä turvautua asiansa osaaviin SEO-toimistoihin, sillä kyseessä on arkipäivää oleva sijoitus verkkomarkkinointiin. Kannattaa kuitenkin olla tarkkana optimoinnin tekijöiden kanssa ja käydä referenssit huolella läpi – markkinoilla on monenlaista ja monentasoista toimijaa.

On-page-optimoinnin avaintekijät

Kuten todettua, on-page-SEO keskittyy siihen, mitä voit tehdä itse sivustosi sisällä hakutulosrankingien parantamiseksi. Kyse on sen takaamisesta, että sivustosi kokonaisuudessaan on hakukoneystvällinen. On tärkeä huomata, että tämä varmistaminen on jatkuva prosessi ja tulee käydä läpi säännöllisin väliajoin. Tämä jo senkin takia, että hakukoneiden kriteerit muuttuvat ja algoritmit kehittyvät. Todennäköisesti sivustollesi tulee myös uutta sisältöä jatkuvasti, ja tämän tulee niin ikään noudattaa hyväksi havaittuja SEO-käytäntöjä.

Sivulla on monia tärkeitä tekijöitä, ja niistä vallitsee hieman erimielisyyttä SEO-osaajien välillä. Tässä kuitenkin osa tärkeimmistä osa-alueista, joihin sivustolla kuin sivustolla kannattaa kiinnittää huomiota:

  • Otsikot (H1, H2, H3, jne.)
  • Sivun meta title ja description
  • Kuvat (sopiva koko ja tagit)
  • Laadukas ja tuore sisältö
  • Looginen rakenne (sivuhierarkia)
  • Sivuston nopeus
  • Mobiiliystävällisyys

Otsikoita tulee käyttää säästeliäästi, mutta ei kuitenkaan arkaillen. Sivulla tulee olla vain yksi H1-otsikko, hieman useampia H2-otsikkoja ja näiden alla mahdollisesti pidempien tekstien sivuilla H3-otsikkoja.

Meta title eli metaotsikko ja meta description eli metakuvaus kertovat paitsi hakukoneelle, myös sivuston kävijälle tietyn sivun sisällöstä. Optimaalinen pituus näille on vaihdellut hieman vuosien varrella, mutta otsikon ei tulisi ylittää 55 merkkiä ainakaan paljoa. Meta descriptionin enimmäispituutena pidetään nykyisin 158 merkkiä (välilyönnit mukaanlukien).

Kuvat eivät saisi olla liian isoja, ja niiden tulisi käyttää sekä alt- että image-tageja. Isoissa kuvatiedostoissa sivun latausaika nousee, ja tämä on huono juttu. Tagien avulla hakukoneet saavat selville, mitä kuvissa on – vaikka tiettävästi Google yrittääkin opettaa hakurobotteja tunnistamaan kuvien aiheita.

Sisältö on yksi tärkeimmistä asioista, joita sivustollasi on tarjota. Pelkkä yrityksen toimiston ulkokuvan ja yhteystiedot sisältävä verkkosivusto ei ole tätä päivää, vaikka sekin tietysti on tyhjää parempi. Sen lisäksi että sisällön tulee olla laadukasta ja liittyä aiheeseen, jota sivustosi käsittelee, tulisi sen olla mahdollisimman tuoretta. Monien mielestä onnistuneen SEO-strategian kulmakivi onkin julkaista uutta sisältöä säännöllisesti. Hyvä sisältö kerää myös todennäköisemmin linkityksiä, mistä hieman enemmän off-page-otsikon alla.

Sivuhierarkian tulisi olla looginen niin että tietyn sivun alasivut liittyvät ”emosivuunsa” temaattisesti. Sivuston nopeuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten palvelin sekä sivujen sisältö. Mobiiliyhteensopivuus on tätä nykyä yksi Googlen tärkeimpiä ranking-kriteerejä, joten sitä ei sivustoa rakennettaessa pidä jättää huomioimatta. Tämän laiminlyönti voi myös näkyä kävijämäärien ja asiakkaiden määrän romahtamisessa.

Summa summarum: jos sivustosi on mukava käyttää, on se myös Googlen mielestä hyvä sivusto.

Off-page-optimoinnin avaintekijät

Off-page-optimointi puolestaan liittyy sivuston ulkopuolisiin tekijöihin, joihin et suoranaisesti voi aina itse vaikuttaa. Tärkein off-page-optimoinnin aspekti ovat linkit. Lyhyesti: jos saat sivustollesi linkin hakukoneen silmissä arvostetulta sivustolta, ei tämä näy ainoastaan todennäköisesti kasvavina kävijävirtoina tuolta sivustolta. Tämä on Googlen (ja aivan samaan tapaan muiden hakukoneiden) silmissä positiivinen signaali, joka mahdollisesti nostaa sijoituksiasi hauissa merkittävästikin.