Miltä näyttää internetin tulevaisuus?

Tulevaisuus ja sen ennakointi on tunnetusti hankalaa, parhaimmillaankin valistunutta arvailua ja mielikuvituksen käyttöä. Tulevaisuudentutkimus ei väitäkään olevansa mikään eksakti tieteenala, mutta tarjoaa parhaimmillaan mielenkiintoisia vaihtoehtoisia näköaloja edessä oleviin aikoihin. Miltä sitten näyttäisi internetin tulevaisuus? Vielä parikymmentä vuotta sitten netin käyttö oli melko harvojen herkkua ja hitaiden modeemiyhteyksien varassa. Nykyään ihmiset voivat pelata videopelejä verkossa, lyödä vetoa kasinoista esimerkiksi Suomikasino bonuskoodeilla ja paljon muuta. Kukaan (no, miltei kukaan) ei 90-luvun lopulla osannut aavistaa sosiaalisen median nykymuotoista nousua tai älypuhelinten vallankumousta.

Thomas Frey ja internetin 8 laajenevaa ulottuvuutta

Futurologisti eli tulevaisuudentutkija Thomas Frey on keskittynyt tuotannossaan erityisesti digitaalisen maailman tulevaisuuteen. Muun muassa 15 vuotta IBM:n insinöörinä työskennellyt Frey on kirjoittanut tulevaisuuden maailmaa käsitteleviä artikkeleitaan muun muassa Huffington Postiin, New York Timesiin ja World Economic Forumiin. Yksi hänen keskeisistä aiheistaan on internetin tulevaisuus.

Internetin tulevaisuuteen liittyy Freyn mukaan kahdeksan erilaista ulottuvuutta, jotka kaikki laajenevat, leviävät ja / tai kasvavat. Nämä ovat:

  1. Nopeus
  2. Laaja-alaisuus
  3. Kapasiteetti (datan lähetys, käsittely ja tallennus)
  4. Kestävyys
  5. Inhimilliset käyttöliittymät
  6. Ulottuvuus
  7. Yksityisyys, turvallisuus, luottamus, etiikka & standardit
  8. Älykkyys

Nopeuden suhteen Frey viittaa nk. Nielsenin lakiin, jonka mukaan internetin käyttäjien kaistanleveys kasvaa 50 prosentilla vuosittain. Vuosien 1983 – 2014 välillä tämä on pitänyt paikkansa. Laaja-alaisuus viittaa siihen, että yhä edelleen monet käyttävät internetiä ensimmäistä kertaa elämässään. Vähintään epäsuorasti internetiin yhteydessä olevien ihmisten määrä saavuttaa Freyn arvion mukaan pian lähes 100 prosenttia. Miltei kukaan ei enää ”pakene” internetiä.

Kapasiteetti viittaa muun muassa siihen, että dataliikenteen määrä kasvaa globaalisti, etenkin mobiilidatan. Niin kutsuttu iso data ja videokuvan välittäminen asettavat haasteet internetin kehitykselle – vaikka noin 90 prosenttia verkon dataliikenteestä on videota, on tämä ongelma: nykyisen kaltaista internetiä ei suunniteltu videon välittämiseen. Kestävyys viittaa siihen, miten hyvin internet kestää hyökkäyksiä, jopa sotilaallisia hyökkäyksiä. Frey kiinnittää erityistä huomiota siihen, että verkon fyysinen infrastruktuuri voi olla yllättävänkin haavoittuvainen ja nostaa kestävyyden kahdekasta ulottuvuudesta jopa keskeisimmäksi. Internetin fyysisen operatiivisen varustelun tulee olla huomion keskipisteenä, jotta internet voi kehittyä kaikkien parhaaksi, toteaa Frey.

Frey kiinnittää huomiota fyysisiin käyttöliittymiin, joista näppäimistö ja hiiri ovat kaikille tuttuja. Puheentunnistus on jo monille arkipäivää, joten Frey kysyy, mitä tulee seuraavaksi? Hänen veikkauksensa on, että pitkän tien päässä voi olla suoraan aivoilla käytettävä käyttöliittymä. Ensin tulevat kuitenkin optiset käyttöliittymät, joista Oculus Rift ja Google Glass ovat eräitä esimerkkejä. Ulottuvuus viittaa siihen, miten internet löytää tiensä yhä uusiin ja uusiin laitteisiin. Enää ei ole kyse toisiinsa yhteydessä olevista tietokoneista: internet on rannekelaitteissa, kodinkoneissa, autoissa, jopa vaatteissamme. 3D-tulostus liittyy tähän kehityskulkuun vahvasti. Esineiden internet on jo nyt todellisuutta.

Yksityisyys ja siihen liittyvät kysymykset vetävät Thomas Freyn vakavaksi. Hän nostaa esimerkkinä esiin Edward Snowdenin ja sen, että lisääntyvä turvallisuus merkitsee kaventuvaa yksityisyyttä. Tekninen kehitys nostaa aina uusia turvallisuusuhkia, ja tämä taas tuo mukanaan vastaavasti alati uusia valvontatekniikoita. Frey toivoo, että tulevaisuus toisi mukanaan jonkinlaisen kansainvälisen sopimuksen, jonka avulla ihmisten oikeutta yksityisyyteen internetissä saataisiin säädeltyä paremmin.

Viimeinen ulottuvuus, eli älykkyys on internetin tapauksessa ryhmä- tai joukkoälyä. Kyseessä voi olla inhimillinen äly, tekoäly tai näiden yhdistelmä. Internet sallii joka tapauksessa useiden älyjen risteymän. Yhdessä tiettyjen ongelmanratkaisutehtävien parissa toimivat ihmiset voivat internetin välityksellä saada paljon aikaan, ja Freyn mukaan tulevaisuuden internet auttaa meitä lisäämään ymmärrystämme älykkyydestä ja sen sovellustavoista.

Historiallisesti merkittävä muutos

Ihmisillä on tapana käsittää oma aikansa erityisen merkittäväksi ihmiskunnan historiallisessa jatkumossa. Voidaan kuitenkin hyvällä syyllä sanoa, ei vähiten edellä esiteltyjen ulottuvuuksien valossa, että internet on yksi ihmiskunnan historian merkittävimmistä, taloutta ja arkista elämää muuttaneista keksinnöistä. Internetin kehitys ja sen tulevaisuus muokkaavat myös ihmiskunnan historiaa.